Gobelinstoffe

Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Nähutensilien – beige
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Nähutensilien – beige
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Sterne – rot
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Sterne – rot
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Sterne – lindgrün
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Sterne – lindgrün
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Sterne – wollweiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Sterne – wollweiss
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Weihnachtskugeln – creme
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Weihnachtskugeln – creme
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Musterzauber – weiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Musterzauber – weiss
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Weihnachtsmotive – wollweiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Weihnachtsmotive – wollweiss
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Kastanienblätter – wollweiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Kastanienblätter – wollweiss
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Kastanienblätter – wollweiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Kastanienblätter – wollweiss
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin 3D-Streifen – wollweiss/blau
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin 3D-Streifen – wollweiss/blau
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin 3D-Streifen – wollweiss/grün
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin 3D-Streifen – wollweiss/grün
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Weihnachtsmotive – wollweiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Weihnachtsmotive – wollweiss
19,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Motorroller – wollweiss/rot
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Motorroller – wollweiss/rot
18,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Webkaro – rot
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Webkaro – rot
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Webkaro – blau
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Webkaro – blau
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Streifen – rot/creme
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Streifen – rot/creme
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Streifen – blau/creme
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Streifen – blau/creme
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen & Knoten – rot
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen & Knoten – rot
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen & Knoten – blau
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen & Knoten – blau
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen – Farbmix
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen – Farbmix
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Karo – rot/wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Karo – rot/wollweiss
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Karo – blau/wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Maritim Karo – blau/wollweiss
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Merlin - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Merlin - wollweiss
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Ornamente
Gobelinstoff - Gobelin Ornamente
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Paris Nostalgie
Gobelinstoff - Gobelin Paris Nostalgie
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Mode Bon voyage
Gobelinstoff - Gobelin Mode Bon voyage
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Marseille
Gobelinstoff - Gobelin Marseille
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Paris
Gobelinstoff - Gobelin Paris
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Bunte Herzen 1
Gobelinstoff - Gobelin Bunte Herzen 1
23,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Bulli
Gobelinstoff - Gobelin Bulli
25,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin VW Bus
Gobelinstoff - Gobelin VW Bus
25,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Bullitour
Gobelinstoff - Gobelin Bullitour
25,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Bulli VW
Gobelinstoff - Gobelin Bulli VW
25,95 EUR
75% Baumwolle
25% Polyester
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelinstück Roter Bulli VW
Gobelinstoff - Gobelinstück Roter Bulli VW
5,95 EUR
50% Baumwolle
35% Polyester
15% Acetat
Gobelinstoff - Gobelinstück Blauer Bulli VW
Gobelinstoff - Gobelinstück Blauer Bulli VW
5,95 EUR
50% Baumwolle
35% Polyester
15% Acetat
Gobelinstoff - Gobelinstück Bunter Bulli VW
Gobelinstoff - Gobelinstück Bunter Bulli VW
5,95 EUR
50% Baumwolle
35% Polyester
15% Acetat
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachts-Impressionen
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachts-Impressionen
24,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachten - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachten - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachten
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachten
24,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Herz - karminrot
Gobelinstoff - Gobelin Herz - karminrot
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - karminrot
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - karminrot
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Meer - champagner
Gobelinstoff - Gobelin Meer - champagner
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Jagd - champagner
Gobelinstoff - Gobelin Jagd - champagner
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Tulpe - dunkelbraun
Gobelinstoff - Gobelin Tulpe - dunkelbraun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Blumen - hellbraun
Gobelinstoff - Gobelin Blumen - hellbraun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Blumenmeer - blaugrau
Gobelinstoff - Gobelin Blumenmeer - blaugrau
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Bücher - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Bücher - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Nord Herz - karminrot
Gobelinstoff - Gobelin Nord Herz - karminrot
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Karo - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Karo - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Hahnentritt - creme
Gobelinstoff - Gobelin Hahnentritt - creme
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Tetris - braun
Gobelinstoff - Gobelin Tetris - braun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Heiligabend - creme
Gobelinstoff - Gobelin Heiligabend - creme
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Bouquet - hellbeige
Gobelinstoff - Gobelin Bouquet - hellbeige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachten - sand
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachten - sand
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Chevron - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Chevron - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Eule - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Eule - schwarz
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Eule - braun
Gobelinstoff - Gobelin Eule - braun
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Kleine Eule - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Kleine Eule - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachtsstern & Ilex
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachtsstern & Ilex
24,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Eulen - rosa
Gobelinstoff - Gobelin Eulen - rosa
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Phantasie - rosa
Gobelinstoff - Gobelin Phantasie - rosa
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Törtchen - beige
Gobelinstoff - Gobelin Törtchen - beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dreiecke - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Dreiecke - wollweiss
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Zauberwürfel - pink
Gobelinstoff - Gobelin Zauberwürfel - pink
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Hahnentrittmuster - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Hahnentrittmuster - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Blumig - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Blumig - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Herzlich - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Herzlich - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Eule Quadrat - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Eule Quadrat - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Primavera - creme
Gobelinstoff - Gobelin Primavera - creme
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weinregal - braun
Gobelinstoff - Gobelin Weinregal - braun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Parzival - hellblau
Gobelinstoff - Gobelin Parzival - hellblau
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Parzival - rot
Gobelinstoff - Gobelin Parzival - rot
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Schmetterling - blau
Gobelinstoff - Gobelin Schmetterling - blau
25,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Guinevere - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Guinevere - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 1
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 1
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 2
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 2
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Lavender - creme
Gobelinstoff - Gobelin Lavender - creme
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Rosarium - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Rosarium - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Natur - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Natur - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Babyvogel - creme
Gobelinstoff - Gobelin Babyvogel - creme
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Jim Knopf - creme
Gobelinstoff - Gobelin Jim Knopf - creme
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Regenbogen - rosa
Gobelinstoff - Gobelin Regenbogen - rosa
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Azteken - rotorange
Gobelinstoff - Gobelin Azteken - rotorange
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Fuchs - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Fuchs - wollweiss
23,95 EUR
65% Polyester
35% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Arthus Tafel - gelb
Gobelinstoff - Gobelin Arthus Tafel - gelb
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Excalibur - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Excalibur - schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Schmetterling
Gobelinstoff - Gobelin Schmetterling
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Ethno
Gobelinstoff - Gobelin Ethno
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Rosengarten Nostalgisch
Gobelinstoff - Gobelin Rosengarten Nostalgisch
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Seepferdchen
Gobelinstoff - Gobelin Seepferdchen
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Schubladen
Gobelinstoff - Gobelin Schubladen
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Blüten
Gobelinstoff - Gobelin Blüten
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Gartenwelt
Gobelinstoff - Gobelin Gartenwelt
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Lavendel
Gobelinstoff - Gobelin Lavendel
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Muffins
Gobelinstoff - Gobelin Muffins
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Kleine Sterne
Gobelinstoff - Gobelin Kleine Sterne
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Große Sterne
Gobelinstoff - Gobelin Große Sterne
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Kleine Dreiecke
Gobelinstoff - Gobelin Kleine Dreiecke
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Große Dreiecke
Gobelinstoff - Gobelin Große Dreiecke
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Pfingstrose – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Pfingstrose – schwarz
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tulpenmeer – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tulpenmeer – schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 1 – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 1 – schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 2 – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 2 – schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Hunde – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Hunde – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Katzen – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Katzen – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Hühner – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Hühner – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Schafe – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Schafe – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Weltkarte – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Weltkarte – beige
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Bücherregal – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Bücherregal – braun
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Factory – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Factory – braun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Ewige Liebe – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Ewige Liebe – braun
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Stern Ornament – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Stern Ornament – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Labyrinth – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Labyrinth – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Steine – grau
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Steine – grau
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Baumstümpfe – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Baumstümpfe – braun
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Holzbretter – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Holzbretter – braun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Schmetterlinge – beige
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Schmetterlinge – beige
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tropen Paradies – grün
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tropen Paradies – grün
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Korallenriff
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Korallenriff
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 1
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 1
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kreise 1 – schwarz/weiss
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kreise 1 – schwarz/weiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 2
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 2
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kreise 2 – schwarz/weiss
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kreise 2 – schwarz/weiss
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Stern Ornament
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Stern Ornament
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Rauten Ornament
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Rauten Ornament
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Würfel Ornament
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Würfel Ornament
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blick aus dem Fenster
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blick aus dem Fenster
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachtsmann – beige
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachtsmann – beige
22,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachtsbaum – beige
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachtsbaum – beige
22,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachtsengel – beige
Gobelinstoff - Gobelin Weihnachtsengel – beige
22,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Quadrate – beige
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Quadrate – beige
23,95 EUR
58_% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Kreise – beige
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Kreise – beige
23,95 EUR
58_% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Kleine Balken – Farbmix
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Kleine Balken – Farbmix
23,95 EUR
58_% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Abstrakte Kugel – beige
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Abstrakte Kugel – beige
23,95 EUR
58_% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Amerikanische Flagge - rot
Gobelinstoff - Gobelin Amerikanische Flagge - rot
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Türkei - weiss
Gobelinstoff - Gobelin Türkei - weiss
3,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Totenkopf - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Totenkopf - schwarz
6,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Großbritanien - weiss
Gobelinstoff - Gobelin Großbritanien - weiss
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Großbritanien - weiss
Gobelinstoff - Gobelin Großbritanien - weiss
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Großbritanien - weiss
Gobelinstoff - Gobelin Großbritanien - weiss
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Italien - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Italien - wollweiss
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Eule - natur
Gobelinstoff - Gobelin Eule - natur
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Eulenbaum - natur
Gobelinstoff - Gobelin Eulenbaum - natur
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Gobelinstoff - Gobelin Jagdhütte - grau
Gobelinstoff - Gobelin Jagdhütte - grau
27,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Chenille Papageien
Gobelinstoff - Gobelin Chenille Papageien
27,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Inkamuster
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Inkamuster
8,95 EUR
100% Polyester
Breite: 153 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Bogenmuster – bordeauxrot
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Bogenmuster – bordeauxrot
8,95 EUR
100% Polyester
Breite: 153 cm
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Rautenmuster – schwarz/weiss
Gobelinstoff - Jacquardstoff Gobelin Rautenmuster – schwarz/weiss
8,95 EUR
100% Polyester
Breite: 151 cm