Gobelinstoffe - schwarz -

Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blumen – schwarz/rot
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blumen – schwarz/rot
24,95 EUR
40% Polyester
30% Baumwolle
30% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin comic – schwarz/weiss
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin comic – schwarz/weiss
24,95 EUR
40% Polyester
30% Baumwolle
30% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 2
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 2
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Excalibur - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Excalibur - schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Pfingstrose – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Pfingstrose – schwarz
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tulpenmeer – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tulpenmeer – schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 1 – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 1 – schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 2 – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 2 – schwarz
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Palmwedel – grün/schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Palmwedel – grün/schwarz
19,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Planeten – schwarz/blau
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Planeten – schwarz/blau
19,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Totenkopf - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Totenkopf - schwarz
6,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl