Gobelinstoffe - schwarz -

Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blumen – schwarz/rot
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blumen – schwarz/rot
21,95 EUR
40% Polyester
30% Baumwolle
30% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin comic – schwarz/weiss
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin comic – schwarz/weiss
21,95 EUR
40% Polyester
30% Baumwolle
30% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Rosen - schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Excalibur - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Excalibur - schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Pfingstrose – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Pfingstrose – schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tulpenmeer – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tulpenmeer – schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 1 – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 1 – schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 2 – schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blütenmeer 2 – schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Palmwedel – grün/schwarz
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Palmwedel – grün/schwarz
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Planeten – schwarz/blau
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Planeten – schwarz/blau
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Totenkopf - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Totenkopf - schwarz
6,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl