Gobelinstoffe - bunt -

Gobelinstoff - Gobelinstück Tinker Pferd
Gobelinstoff - Gobelinstück  Tinker Pferd
5,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 45 cm
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen – Farbmix
Gobelinstoff - Gobelin Dekostoff Streifen – Farbmix
14,95 EUR
70% Polyester
30% Baumwolle
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachts-Impressionen
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachts-Impressionen
24,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachten
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachten
24,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Karo - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Karo - wollweiss
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Tetris - braun
Gobelinstoff - Gobelin Tetris - braun
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Eule - schwarz
Gobelinstoff - Gobelin Eule - schwarz
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachtsstern & Ilex
Gobelinstoff - Dekostoff Gobelin Weihnachtsstern & Ilex
24,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 1
Gobelinstoff - Baumwollstoff Gobelin Tulpenfeld 1
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tropen Paradies – grün
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Tropen Paradies – grün
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Korallenriff
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Korallenriff
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 1
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 1
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 2
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Kandinsky Kreise 2
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Stern Ornament
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Stern Ornament
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Rauten Ornament
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Rauten Ornament
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Würfel Ornament
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Würfel Ornament
23,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blick aus dem Fenster
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Blick aus dem Fenster
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Kleine Balken – Farbmix
Gobelinstoff - Jaquard Gobelin Kleine Balken – Farbmix
23,95 EUR
58_% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Gobelin Italien - wollweiss
Gobelinstoff - Gobelin Italien - wollweiss
5,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl