Gobelinstoffe - braun -

Gobelinstoff - Gobelinstück Hundeportrait
Gobelinstoff - Gobelinstück  Hundeportrait
5,95 EUR
40% Polyester
40% Baumwolle
20% Polyacryl
Breite: 45 cm
Gobelinstoff - Gobelin Weinregal - braun
Gobelinstoff - Gobelin Weinregal - braun
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyester
10% Polyacryl
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Bücherregal – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Bücherregal – braun
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Factory – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Factory – braun
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Ewige Liebe – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Ewige Liebe – braun
18,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Baumstümpfe – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Baumstümpfe – braun
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Holzbretter – braun
Gobelinstoff - Jacquard Gobelin Holzbretter – braun
21,95 EUR
58% Baumwolle
32% Polyethylen / Polypropylen
10% Acetat
Breite: 140 cm